top of page
closeup-accountant-hands-counting-calcul
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Unavailable

Ажлын тухай

Захирлын шууд удирдлага дор Хүний Нөөцийн мэргэжилтэнтэй хамтарч 100 ажилтантай байгууллагын захиргаа, хүний нөөцтэй хамааралтай ажлуудыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах. 

 • Компанийн онцлог, зорилго, зорилтуудтай нийцүүлэн хүний нөөцийн бодлого гаргах 

 • Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөх дүрэм, журам, бодлого төлөвлөлтийг боловсруулж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

 • Компанийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих 

 • Ажилтнуудыг хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бүхий л асуудал бодлого, удирдлагаар ханган ажиллах 

 • Ажилтны гүйцэтгэл болон бүтээмж, сэтгэл ханамжийг тогтмол сайжруулах 

 • Тайлан мэдээ боловсруулах, танилцуулах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний нөөцийн менежмент, бизнесийн удирдлага мэргэжлээр бакалавраас дээш зэрэгтэй

 • Хүний нөөцийн чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай

 • Хууль, эрх зүй, холбогдох хууль журмын талаар өргөн мэдлэгтэй

 • Хүний нөөцийн богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, түүнийгээ зохион байгуулах өндөрчадвартай

 • Компанийн бодлого, дүрэм, журам, ажлын байрны тодорхойлолтуудыг мэргэжлийн түвшинд боловсруулах чадвартай

 • Сургалт зохион байгуулах, заах, ажлаа тайлагнах ур чадвартай 

 • Хүний нөөцийн чиглэлээр дүн шинжилгээ хийх, тайлан мэдээ боловсруулах, ур чадвартай

 • Баримт бичгийн төлөвлөлт, боловсруулалт хийх чадвартай байх 

 • Хариуцлагатай байх /хариуцсан ажил, өгсөн үүрэг даалгаварт тууштай, хариуцлагатай хандах/

 • Шинэ санаа санаачлага гаргаж, хэрэгжүүлэх чадвартай

 • Англи хэлний мэдлэгтэй байх /Англи хэл дээр мэргэжилтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг уншиж, түүнийгээ ярих чадвартай/

Танаас шаардагдах чанар:

Эрхэмлэн биелүүлэх бидний Гэр бүлийн зарчим:

Шударга байдал- Бусдын нүднээс далд байсан ч тунгаан бодож, үргэлж зөв үйлдлийг хийдэг байх. 

Шилдэг- Аливаа ажлыг бүх хүчээ дайчлан бүрэн хийж гүйцэтгэдэг байх. 

Найрсаг, зочломтгой чанар- Бусдыг асуухаас нь өмнө тусал- хүлээж байснаас нь ч илүү тусал- санаа тавьж байгааг тань мэдрэх болно.

Ажил хэрэгч чанар- Бусдын олж хараагүй боломжийг олж хар, бусдын бодож амжаагүй боломжийг бүтээ.   

Манай хамт олны нэг болсоноор:

 • Англи хэл сурах орчин

 • Амралтын мөнгө

 • Компаний бүх салбарт үйлчлэх дараа төлбөрт данс

 • Байгууллагын дотоодын цалингийн зээл

 • Ажилчдын хоолны хөнгөлөлт

 • Гүйцэтгэлд суурилсан урамшууллын систем. 

 • Компанийн дотоодын сургалт

Цалин:

 • Цалин 

 • +

 • Гүйцэтгэлийн урамшуулал

bottom of page