top of page
closeup-accountant-hands-counting-calcul

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

AVAILABLE

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Ажлын тухай

Захирлын шууд удирдлага дор Хүний Нөөцийн мэргэжилтэнтэй хамтарч 100 ажилтантай байгууллагын захиргаа, хүний нөөцтэй хамааралтай ажлуудыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах. 

 • Компанийн онцлог, зорилго, зорилтуудтай нийцүүлэн хүний нөөцийн бодлого гаргах 

 • Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөх дүрэм, журам, бодлого төлөвлөлтийг боловсруулж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

 • Компанийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих 

 • Ажилтнуудыг хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бүхий л асуудал бодлого, удирдлагаар ханган ажиллах 

 • Ажилтны гүйцэтгэл болон бүтээмж, сэтгэл ханамжийг тогтмол сайжруулах 

 • Тайлан мэдээ боловсруулах, танилцуулах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний нөөцийн менежмент, бизнесийн удирдлага мэргэжлээр бакалавраас дээш зэрэгтэй

 • Хүний нөөцийн чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай

 • Хууль, эрх зүй, холбогдох хууль журмын талаар өргөн мэдлэгтэй

 • Хүний нөөцийн богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, түүнийгээ зохион байгуулах өндөрчадвартай

 • Компанийн бодлого, дүрэм, журам, ажлын байрны тодорхойлолтуудыг мэргэжлийн түвшинд боловсруулах чадвартай

 • Сургалт зохион байгуулах, заах, ажлаа тайлагнах ур чадвартай 

 • Хүний нөөцийн чиглэлээр дүн шинжилгээ хийх, тайлан мэдээ боловсруулах, ур чадвартай

 • Баримт бичгийн төлөвлөлт, боловсруулалт хийх чадвартай байх 

 • Хариуцлагатай байх /хариуцсан ажил, өгсөн үүрэг даалгаварт тууштай, хариуцлагатай хандах/

 • Шинэ санаа санаачлага гаргаж, хэрэгжүүлэх чадвартай

 • Англи хэлний мэдлэгтэй байх /Англи хэл дээр мэргэжилтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг уншиж, түүнийгээ ярих чадвартай/

Танаас шаардагдах чанар:

Эрхэмлэн биелүүлэх бидний Гэр бүлийн зарчим:

Шударга байдал- Бусдын нүднээс далд байсан ч тунгаан бодож, үргэлж зөв үйлдлийг хийдэг байх. 

Шилдэг- Аливаа ажлыг бүх хүчээ дайчлан бүрэн хийж гүйцэтгэдэг байх. 

Найрсаг, зочломтгой чанар- Бусдыг асуухаас нь өмнө тусал- хүлээж байснаас нь ч илүү тусал- санаа тавьж байгааг тань мэдрэх болно.

Ажил хэрэгч чанар- Бусдын олж хараагүй боломжийг олж хар, бусдын бодож амжаагүй боломжийг бүтээ.   

Манай хамт олны нэг болсоноор:

 • Англи хэл сурах орчин

 • Амралтын мөнгө

 • Компаний бүх салбарт үйлчлэх дараа төлбөрт данс

 • Байгууллагын дотоодын цалингийн зээл

 • Ажилчдын хоолны хөнгөлөлт

 • Гүйцэтгэлд суурилсан урамшууллын систем. 

 • Компанийн дотоодын сургалт

Цалин:

 • Цалин 

 • +

 • Гүйцэтгэлийн урамшуулал

bottom of page